سه‌شنبه 5 مهر 1401

جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سایه

سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما و کانون فیلم با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و گروه سینمای دانشکده‌ی هنر ‌دانشگاه سوره با رویکرد توجه به سینمای مستقل دانشحویی و کشف استعداد فیلم‌سازان دانشجو و معرفی خلاقیت‌های دانشجویی در سینمای کوتاه، از اسفند ماه 1400 الی اردیبهشت 1401 به دبیری محمدحسین یاوری برگزار می‌شود.

شورای برگزاری جشنواره

تیم اجرایی: محمدمهدی عبدی، محمدجواد صابری، نگار صوفی، مهتاب احمدخان‌بیگی، محمدحسین یاوری، سوگند جوادی محتشم و زینب غضنفری

دبیر جشنواره: محمدحسین یاوری

معاون دبیر: محمدمهدی عبدی

مدیر روابط عمومی: سوگند جوادی محتشم

دبیر اجرایی: مهتاب احمدخان‌بیگی

مدیریت هنری: پدرام فتاحی و سحر فراهانی

شورای برگزاری جشنواره

محمدحسین یاوری

دبیر جشنواره

دانشجوی رشته ادبیات نمایشی

مهتاب احمدبیگی

دبیر اجرایی

دانشجوی رشته سینما

سوگند جوادی محتشم

مدیر روابط عمومی

دانشجوی رشته سینما

نگار صوفی

تیم اجرایی

دانشجوی رشته سینما

محمدمهدی عبدی

معاون دبیر جشنواره

دانشجوی رشته سینما

محمدجواد صابری

تیم اجرایی

دانشجوی رشته سینما

سحر فراهانی

مدیریت هنری

لیسانس کارگردانی سینما

زینب غضنفری

تیم اجرایی

دانشجوی رشته ادبیات نمایشی

پدرام فتاحی

مدیریت هنری

لیسانس کارگردانی سینما