سه‌شنبه 5 مهر 1401
فراخوان جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سایه

فراخوان سیزدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه ‌‌‌‌‌‌‌‌سایه

3
‌‌‌‌‌‌فراخوان  سیزدهمین دوره‌ی جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه ‌‌‌‌‌‌‌‌سایه  سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما و کانون فیلم با...

اولین تیزر سیزدهمین جشنواره سایه

0
اولین تیزر سیزدهمین جشنواره ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه منتشر شد اولین تیزر سیزدهمین جشنواره سایه که نخستین دوره کارگاهی آن به صورت درون دانشگاهی...